Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2014-05-07 15:03:23

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 50/2014

z dnia 8 maja 2014 r. zmieniająca Uchwałę Rady Programowej nr 4/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, zmienioną Uchwałą Rady Programowej nr 8/2009 z dnia 27 listopada 2009 r., Uchwałą Rady Programowej nr 11/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r., Uchwałą Rady Programowej nr 23/2010 z dnia 30 listopada 2010 r., Uchwałą Rady Programowej nr 3/2011 z dnia 31 marca 2011 r. Uchwałą Rady Programowej nr 3/2012 z dnia 9 marca 2012 r. oraz Uchwałę Rady Programowej nr 22/2013 z dnia 14 października 2013 r.

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu