Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2009-03-30 12:41:34

Zielony szlak Łagów - Nowa Słupia

Świętokrzyskie uroki.
Za początek szlaku proponujemy obrać Łagów – jedno z najstarszych miast w Polsce, założone 1253 r. Już po chwili od przybycia w te okolice przekonać się można o urokach pięknego krajobrazu ziemi świętokrzyskiej. Tworzą go pasma wzniesień porozdzielane szerokimi, a także stosunkowo wąskimi dolinami. Nie ma osoby, której nie urzekłaby zmienność charakteru otocznia. Z jednej strony mamy zielone łąki pełne polnych kwiatów w dolinach rzek, z drugiej zaś kontrastujące z nimi swą bielą skaliste ściany wapiennych wąwozów oraz wielobarwna szachownica pól urozmaicona liniami rosnących na miedzach i wąwozach drzew. Widok ten graniczy z zielenią lasów pokrywających grzbiety najwyższych wzniesień. W czasie tej wyprawy zobaczymy liczne pomniki przyrody, wychodnie skalne, ciekawe zjawiska krasowe i pozostałości śladów dawnego górnictwa w Łagowie, Płuckach i w końcu w samej Nowej Słupi.
Wędrówkę zaczynamy od Rynku w Łagowie, gdzie zatrzymują się wszystkie autobusy i busy kursujące na trasie Kielce – Sandomierz. Pierwszym miejscem, jakie należy zwiedzić jest kościół parafialny pw. Św. Michała Archanioła, który pochodzi z 1682 r. Na zewnętrznej stronie jego murów zostały umieszczone stacje Drogi Krzyżowej. Umieszczenie jej  w ten sposób jest unikatowym na skalę światową rozwiąznaniem. Malowidła, przedstawiające Mękę Pańską, pochodzą z XVII w. Urokowi tego miejsca dodaje drewniana dzwonnica, która ma już 50 lat.
Zbój Madej oprowadzający po jaskini.
Po zwiedzeniu kościoła udajemy się w kierunku północnym, by po kilku minutach, mijając ostatnie zabudowania Łagowa, znaleźć się w krainie „ciemnych” wapieni dewońskich w Wąwozie Dule. W którym ponadto można spotkać wywierzyska i ponory – miejsca gdzie potok wypływa bądź ginie pod ziemią, a także blisko 200 m długości Jaskinię Zbójecką. Wiąże się z nią legenda o strasznym Zbóju Madeju, który pilnuje tu swego skarbu. Chcących spotkać łupiącego w łagowskich kniejach zbója zapraszamy na stronę Internetową Wyprawy tropem Zbója Madeja. Zanim udamy się w dalszą podróż polecamy wejść na wzniesienie nad jaskinią skąd można podziwiać piękno krajobrazu pasma Łysogórskiego i Jeleniowskiego oraz Wału Małacentowskiego.
Wędrując dalej dojdziemy do wsi Płucki, w której w ostatnim czasie geolodzy odkryli skamieniałości dwóch nieznanych wcześniej gatunków. Jednym z nich jest dziesięciometrowa ryba, przy której rekiny wyglądałby jak malutka płotka.
Kolejną miejscowością, przez którą będziemy przechodzić jest Małacentów, a dokładnie Wał Małacentowski. Na tym długim, płaskim wzniesieniu Gór Świętokrzyskich, znajduje się punkt początkowy niebieskiego szlaku turystycznego, a z jego południowego stoku uchodzą źródła rzeki Łagowicy. Tu też nieopodal wsi, przy szlaku zielonym prowadzącym przez las, znajduje się mała, murowana kapliczka, do której często podróżni wstępują by na kartce papieru zostawić swe prośby, podziękowania.
Przemierzając las miniemy leśniczówkę, by po chwili znaleźć się w Paprocicach. Następnie szlak poprowadzi nas przez grzbiet Kobylej Góry, gdzie krzyżuje się ze szlakiem czerwonym prowadzącym z Gołoszyc do Kuźniaków.
Idąc w kierunku wschodnim – Gołoszyc dojść można m.in. na górę Szczytniak. Natomiast wybierając przeciwny kierunek dojdziemy bezpośrednio na Św. Krzyż. Od skrzyżowania obu szlaków już niedaleko do wsi Trzcianka, gdzie można się posilić lub przenocować w gospodarstwach agroturystycznych. Skąd już tylko kilka chwil by dojść do Nowej Słupi, przed którą będzie jeszcze Wólka Milanowska.
Stacja Drogi Krzyżowej prowadzącej na Św. Krzyż.
Nowa Słupia, miejsce niezmiernie ciekawe, leżące u stóp Św. Krzyża. Zwiedzić tu można m.in. kościół parafialny pw. Św. Wawrzyńca, przy którym rozpoczyna się Droga Krzyżowa prowadząca na Św. Krzyż. Warto pamiętać, że Kalwaria Świętokrzyska była jedną z pierwszych w Polsce. Przed wyprawą na Grunwald, by pomodlić się o zwycięstwo przed Relikwią Krzyża Św., pielgrzymował  nią do sanktuarium Król Władysław Jagiełło. Wydarzenie to upamiętnia co rocznie odbywająca się inscenizacja, w której wykorzystywane są stroje z epoki tej zwycięskiej bitwy z Krzyżakami.
Podążając w kierunku Św. Krzyża zwiedzimy Dom Opata. Już w XVI w. znajdował się tu drewniany szpital i kościół św. Michała . Do budowy nowych obiektów przystąpiono w XVIII w. – wzniesiono wówczas plebanię i mury świątyni, które następnie rozebrano (pozostały ślady w postaci zabezpieczonych przed zniszczeniem fundamentów). Od ok. poł. XVIII wieku mieściła się przy zespole obiektów szkoła, która z przerwami egzystowała do lat 50-tych XX wieku.
Kolejną atrakcją przed wejściem do Świętokrzyskiego Parku Narodowego będzie Muzeum Starożytnego
Figura Św. Emeryka - Pielgrzym.
Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana. Wybudowano je w miejscu, w którym odkryto pozostałości dymarek pochodzących z okresu od I do III w. W muzeum, poza odkrytymi dymarkami, eksponowane są także wyroby żelazne wykonane z pochodzącego z nich surowca oraz wyjaśniona jest również technologia wytopów.
Zanim wejdziemy do Parku warto zatrzymać się na chwilę przy kamiennym pielgrzymie. Jak podaje legenda co roku przesuwa się on do Sanktuarium na Św. Krzyżu o ziarnko piasku. Gdy tam zajdzie nastąpi koniec świata. Przekaz ten mówi, że był to bogaty, pełen pychy rycerz pielgrzymujący do Relikwii Krzyża Św., który gdy usłyszał dzwony twierdził, że biją na jego cześć. Za swą chełpliwość został on za karę przemieniony w ten podążający ku górze kamień.
Wchodząc do Świętokrzyskiego Parku Narodowego należy pamiętać, że idąc do samej świątyni nie trzeba płacić pracownikowi ŚPN, który już na samym początku poprosi nas o kupno biletu wstępu. Jednak tym, którzy chcą podziwiać uroki gołoborza radzimy kupić bilet, który uprawnia nas również do zwiedzenia Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu