Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2009-03-30 21:36:24

Czarny szlak Nowa Słupia - Szczytniak

Goloborze na Szczytniaku.Jest widokowym szlakiem, pełnym urokliwych miejsc, łączącym Nową Słupię z najwyższym szczytem Pasma Jeleniowskiego – Szczytniakiem. Trasa daje możliwość różnorodnych wariantów wędrówki w połączeniu z innymi szlakami.
Za początkowy punkt podróży proponujemy obrać Nową Słupię, gdzie łatwo można dojechać własnym samochodem lub autobusem, bądź busem. Jest to jedna z najstarszych miejscowość obszaru LGD. Została rozsławiona przez naukowców, którzy odkryli tu pozostałości piecowisk, w których do II wieku wytapiano rudy żelaza. Od 1967 roku w sierpniu odbywają się tu Dymarki Świętokrzyskie – festyn archeologiczny, podczas którego można podziwiać metodę wytopu żelaza sprzed wieków, walki legionistów rzymskich, targ niewolników i wiele innych atrakcji.
Zwiedzając Nową Słupię nie można pominąć figury Św. Emeryka, który przesuwając się co roku o ziarnko piasku podąża do sanktuarium na Św. Krzyżu. Postacią tą jest, jak głosi legenda, pełen pychy rycerz, który został zamieniony za karę w posąg, za to, że jak twierdził dzwony w Klasztorze ku jego czci się zadzwoniły.
Figura Św. Emeryka zimą.Nieopodal Św. Emeryka znajduje się Muzeum Starożytnego Hutnictwa im. Mieczysława Radwana, w którym zabezpieczono stanowisko archeologiczne dymarek, w których przed prawie 2000 lat wytapiano żelazo. Kierując się w stronę Rynku mijać będziemy Dom Opata – tzw. Opatówkę, która swego czasu była plebanią przy nieistniejącym już kościele pw. Św. Michała, a następnie szkołą. Obecnie jest to siedziba Biblioteki Publicznej i Towarzystwa Przyjaciół Nowej Słupi.
W centrum  osady, wart poświecenia chwili uwagi jest późnorenesansowy kościół z wczesnobarokowymi portalami w fasadzie pod wezwaniem św. Wawrzyńca . W jego kruchcie umieszczono tablice pamiątkowe, poświęcone znanym partyzantom: J. Piwnikowi „Ponuremu”, S. Rychterowi „Tumremu” oraz pomnik powstańców 1863 r. i zagadkową rzeźbę kamienną - kobiety w mitrze.
Opuszczając Nową Słupię, idąc czarnym szlakiem , kierujemy się w stronę Chełmowej Góry, gdzie w 1920 r. utworzony został pierwszy w Górach Świętokrzyskich rezerwat ścisły. Powstał on w celu ochrony naturalnego stanowiska modrzewia polskiego, którego okazy mają ponad 300 lat.. Rezerwat ten był zalążkiem Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Na szczycie kopulastego wzniesienia uwagę przyciąga pomnik, poświęcony Marianowi Raciborskiemu. Przed laty wyodrębnił on na tej górze z gatunku modrzewia europejskiego odmianę polską. Wędrując zboczem góry niejednokrotnie przemierza się leśne knieje wąwozami lessowymi, które szczególnie pięknie wyglądają jesienią.
Zabytkowa, romańska rotunda w Grzegorzowicach.Podążając dalej czarnym szlakiem, po minięciu Pokrzywianki Górnej dojdziemy do Grzegorzewic. Miejscowości, gdzie na stoku wzgórza malowniczo został usytuowany kościół św. Jana Chrzciciela. Jego fundatorem w 1346 r. był dziedzic Grzegorzowic – Grzegorz Nowój herbu Topór. Świątynia składa się z dwóch części. Starsza – rotunda – zbudowana została w stylu romańskim, do której od wschodu dobudowana została półkolista absyda z charakterystyczną rozetą z czworolistnym przeźroczem. Nowszą – nawę – dobudowano w 1624 r. Wyposażenie kościoła w większości pochodzi z baroku. Tuż obok znajduje się cmentarz z ciekawymi nagrobkami pamiętającymi XIX w.
Na szczególną uwagę zasługuje również teren podworski, w którym zachowały się: pozostałości bramy wjazdowej, dawne stajnie z XIX w. oraz pozostałość parku podworskiego, z kilkunastoma drzewami – pomnikami przyrody, wśród których aż cztery dęby mają ponad 400 lat i położone w głębokiej dolinie rzeki Dobruchny czworaki. W Grzegorzowicach czarny szlak krzyżuje się ze szlakiem oznaczonym na niebiesko, który prowadzi ze Św. Krzyża przez Bałtów do Pętkowic.
Park w Gołoszycach.Opuszczając Grzegorzewice po krótkiej wędrówce miniemy Wałsnów, Kunin, Nowy Skoszyn skąd już niedaleko do końca szlaku, który znajduje się w rezerwacie przyrody Szczytniak na terenie Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego. Stąd możemy wrócić do Nowej Słupi czerwonym szlakiem im. Edmunda Massalskiego lub wybierając się w przeciwną stroną dojść do Gołoszyc, czy dalej do zamku Krzyżtopór w Ujeździe.
 
Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu