Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2009-04-02 08:38:39

Niebieski szlak Święty Krzyż - Pętkowice

Nadano mu imię Stanisława Jeżewskiego, słynnego patrioty, krajoznawcy, opiekuna zabytków i pedagoga. Trasa łączy wszystkie miejsca zainteresowań tego zacnego człowieka: świętokrzyską przyrodę ożywioną i nieożywioną, piękno krajobrazu, zabytki dawnej architektury, dzieje prehistoryczne i historyczne, a także miejsca uświęcone. Zatem zachęcamy wszystkich do powędrowania śladami St. Jeżewskiego.
Kaplica Oleśnickich.Wędrówkę polecamy rozpocząć na Św. Krzyż, gdzie dojeżdżają autobusy PKS. Można tu zobaczyć kamienny wał otaczający Łysą Górę, który jest pozostałością po pogańskim ośrodku kultowym z VIII – IX w. Na samym szczycie Łyśca warto zwiedzić Klasztor Misjonarzy Ojców Oblatów NMP - Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego. Wcześniej był on opactwem benedyktyńskim, które jak głosi legenda, założył król Bolesław Chrobry w XI w. Osoby chcące pomodlić się przed Relikwią Krzyża Św. powinny tu przyjechać w niedzielę, gdyż jest ona wystawiana po Mszy Św. o godz. 12.00. Na uwagę zasługuje tu również Muzeum Przyrodniczo – leśne i Muzeum Misyjne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej oraz krypta Oleśnickich, w której złożona jest mumia przypisywana Księciu Jeremiemu Wiśniowieckiemu. Dużą atrakcją Św. Krzyża są występujące na jego północnych zboczach gołoborza, czyli kwarcytowe rumowiska skalne. Opuszczając zabudowania klasztorne, szlak prowadzi w dół tzw. „Drogą Królewską” wzdłuż której rozmieszczone są stacje Drogi Krzyżowej. Nieopodal wyjścia ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego stoi średniowieczna figura klęczącego mężczyzny, która nazywana jest Pielgrzymem lub Emerykiem. Jak głosi legenda, co roku przesuwa się ona o ziarnko piasku w kierunku Sanktuarium, a gdy już zajdzie do Klasztoru ma nastąpić koniec świata.Gołoborze na Św. Krzyżu.
Kolejny etap wędrówki to stara osada – Nowa Słupia - leżąca u stup Św. Krzyża, która jest związana z wydobywaniem i wytopem w II i III w. rud żelaza w dymarkach, czyli starożytnych piecach hutniczych. Szczątki jednego z takich pieców, odkryte w latach 60.-tych XX w. eksponowane są w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana.
Wędrując dalej w kierunku rynku po prawej stronie mijać będziemy budynek z dawnego probostwa szpitalnego tzw. Opatówkę. Na rynku uwagę przykuwa kościół parafialny pod wezwaniem św. Wawrzyńca wybudowany w 1678 r., posiadający późnorenesansową bramę pochodzącą z klasztoru na Świętym Krzyżu oraz orientowaną na ten okres sztukaterię na sklepieniach, a także barokowe ołtarze z XVII w. W kruchcie zobaczyć można tablice pamiątkowe poświęcone znanym patriotom, pomnik powstańców z 1863 r. i tajemniczą figurę kobiety w mitrze.
Zmierzając dalej niebieskim szlakiem, między lessowymi wąwozami dochodzimy do Starej Słupi. Warto tu zobaczyć studzienkę ze źródlaną wodą oraz za zgodą obecnego właściciela dwór wzniesiony w XVIII w. dla opata świętokrzyskiego Jana Nepomucena Niegolewskiego, który w XIX w. został przebudowany na parterową budowlę. Przy dworku znajduje się zabytkowy spichlerz oraz przylegający park z widokowym kopcem.
Romański kościół pw. Św. Jana Chrzciciela.Kontynuując wędrówkę we wsi Grzegorzewice, polecamy zwiedzić biały kościół św. Jana Chrzciciela składający się z dwóch części: starej, wzniesionej z kamienia na styl romańskiej rotundy, z półkolistą apsydą oraz dobudowanej w 1624 r. nawy. Warto wiedzieć, że najstarszy fragmenty świątyni posiada cechy stylowe kościołów obronnych z XI i XII w. m. in. grube mury oraz wysoko obsadzone okna. Ponadto na uwagę zasługuje tutejszy teren podworski, w którym widnieją pozostałości po bramie wjazdowej i stajnie oraz park podworski założony w początkach XIX w. w zakolu strumienia spływającego wąwozem do rzeki Dobruchny. Śledząc dalej krajobraz głęboko wciętej doliny znajdziemy się w Zagajnikach Grzegorzewskich, gdzie znajduje się cmentarz, a nieopodal niego krzyż z 1855 r. z ciekawym napisem. Idąc dalej wzdłuż niebieskiego szlaku, możecie podziwiać malownicze tereny rezerwatu przyrody w Skałach, skąd już krok dzieli od wsi Włochy.
Widok z Golgoty w Sankturium w Kałkowie-Godowie (fot. Piotr Maj).Następnie mijając Wieloborowice i Ambrożów dochodzimy do Kałkowa. W latach osiemdziesiątych XX w. na terenie wsi powstało sanktuarium pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej. Obecnie jest to jeden z największych na Kielecczyźnie ośrodków pielgrzymkowych. W kościele górnym można podziwiać cudowny obraz, będący kopią słynącego łaskami obrazu Bolesnej Królowej Polski z Lichenia. Na terenie należącym do sanktuarium oprócz dwupoziomowego kościoła znajduje się wiele innych obiektów, które warto zobaczyć w tym m. in.: Droga Krzyżowa z Golgotą przedstawiającą śmierć Pana Jezusa i martyrologię Narodu Polskiego, Kaplice Różańcowe, Kaplicę „Piety”, Drogę Betlejemską, Dom Jana Pawła II oraz Dom Pielgrzyma. Tutejszą, dużą atrakcją turystyczną jest także ruchoma Panorama Świętokrzyska i wierna reprodukcja groty z Lourdes, w której miały miejsce objawienia Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej.
Wędrując dalej za znakami niebieskimi można zwiedzić  Nietulisko, Kunów, Sudół, Krzemionki Opatowskie, Bałtów i ostatnią miejscowość niebieskiego szlaku Pętkowice.
Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu