Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2012-06-19 10:33:10

Dla działania: Odnowa i rozwój wsi

1. Obszar realizacji projektu:
 • jedna miejscowość – 1 pkt.,
 • więcej niz jedna miejscowość - 2 pkt.,
2. Wpływ na realizację "Strategii rozwoju produktów turystycznych Partnerstwa." opracowanej w ramach projektu współpracy MATRIKS.
 • operacja wpłynie pozytywnie na realizację strategii – 2 pkt.,
 • operacja nie wpłynie na realizacje strategii – 0 pkt.
3. Wpływ realizacji operacji na osiagnięcie wskaźników produktu Lokalnej Strategii Rozwoju:
 • za każdy wskaźnik produktu, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja ocenianego projektu - 1 pkt.
4. Operacja komplementarna, czyli uzupełniająca zakres innych projektów/inwestycji zrealizowanych/realizowanych na obszarze objętym LSR niezależnie od realizującego i źródła ich finansowania:
 • projekt komplementarny jest z więcej niż 2 innymi projektami/inwestycjami – 4 pkt.,
 • projekt komplementarny jest z nie więcej niż 2 innymi projektami/inwestycjami – 2 pkt.,
 • projekt nie jest komplementarny z innymi projektami/inwestycjami – 0 pkt.,
5. Operacja komplementarna, czyli uzupełniająca zakres innych operacji zrealizowanych/realizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR:
 • projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt.,
 • projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt.,
 • projekt nie jest komplementarny z inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 0 pkt.
6. Wykorzystanie lokalnych zasobów:
 • projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego i historycznego i przyrodniczego – 4 pkt.,
 • projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 2pkt.,
 • projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt.

7. Operacja ma charakter innowacyjny

 • na poziomie obszaru objetego LSR - 2 pkt.
 • projekt nie ma charakteru innowacyjnego - 0 pkt.
Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu