Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2011-05-02 10:50:46

Minimalne wymagania


Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD

Ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej dofinansowanie otrzymają tylko te operacje, które w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru otrzymają ze wszystkie kryteriów co najmniej 40% sumy punktów możliwych do otrzymania ze wszystkich kryteriów poza kryterium „Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie wskaźników produktu Lokalnej Strategii Rozwoju”.

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu