Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2009-04-23 20:30:59

Zgodności z LSR

Operację uznaje się za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju jeżeli:
a) jej realizacja przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego i szczegółowego, oraz
b) gdy jest zgodna z przynajmniej jednym zaplanowanym przedsięwzięciem.

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu