Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2014-05-09 13:08:33

Lista operacji z zakresu "Małe projekty" wybranych do finansowania w ramach konkursu 413/1/2013

W załączonym poniżej pliku zamieszczona została lista operacji z zakresu Małe Projekty wybranych do finansowania w ramach konkursu 413/1/2013 zaktualizowana o wyniki oceny wniosku ponownie rozpatrzonego na Posiedzeniu Rady Programowej w dniach 5-7 maja 2014 r. w związku z wezwaniem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego - Biuro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynikającego z Raportu z cznności kontrolnych Nr 18/2-03/2014 (kontrola doraźna).

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu