Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2013-01-15 09:59:51

Nabór na wolne stanowisko pracy Pracownik Sekretariatu.

 


Dyrektor Biura
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

PRACOWNIK SEKRETARIATU POROZUMIENIA
/Nazwa stanowiska pracy/

 


1. OPIS STANOWISKA PRACY ZAWIERAJĄCY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • zapewnienie sprawnej obsługi Sekretariatu Porozumienia lokalnych grup działania Województwa Świętokrzyskiego;
 •  logistyczne przygotowanie spotkań przedstawicieli lgd wchodzących w skład ww. Porozumienia, 
 •  prowadzenie sekretariatu ww. porozumienia, 
 •  przyjmowanie i nadawanie korespondencji,  
 •  zbieranie wszelkich informacji ważnych dla lokalnych grup działania i przekazywanie ich grupom wchodzącym w skład ww. porozumienia,  
 •  redagowanie pism, aktualności na stronę internetową i informacji prasowych.

2. OKREŚLENIE WYMIARU CZASU PRACY:

 •  pełny etat.

3. WYMAGANIA NIEZBĘDNE, KTÓRE WINIEN SPEŁNIAĆ PRZYJMOWANY PRACOWNIK: 

 • wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne bądź zarządzanie i marketing, 
 •  znajomość PROW 2007 – 2013, 
 •  pół roku pracy na podobnym stanowisku lub w administracji, 
 •  nastawienia na realizację powierzonych zadań, 
 •  nastawienia prospołeczne, 
 •  miła prezencja, 
 •  asertywność.

4. WYMAGANIA POŻĄDANE STAWIANE NOWEMU PRACOWNIKOWI:

 •  znajomość odpowiednich przepisów prawa (np.: ustawy o fundacjach, stowarzyszeniach, pożytku publicznym i wolontariacie, rozporządzeń właściwego ministra ds. rolnictwa dotyczących Osi IV PROW 2007 – 2013), 
 •  nastawienie na ludzi, 
 •  sumienność i terminowość.

5. UMIEJĘTNOŚCI:

 •  bardzo dobra obsługa sprzętu biurowego (ksero, fax., skaner), 
 •  dobra obsługa komputera i urządzeń peryferyjnych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, Internet, poczta elektroniczna), 
 •  umiejętność prowadzenie rozmów przez telefon, 
 •  mile widziana znajomość języka angielskiego lub jednego z krajów UE.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

 •  Życiorys/CV/,
 •  List motywacyjny, 
 •  Dokument poświadczający wykształcenie/ dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/, 
 •  Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie przy ul. Rakowska 5 do dnia 25 stycznia 2013 r.

Ww. dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm./.
Oferta powinna zostać opakowana w zaklejoną kopertę, tak aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia oferty, z dopiskiem o treści:
- „Oferta pracy na stanowisko Pracownik sekretariatu porozumienia” oraz
- „Nie otwierać przed 25 stycznia 2013r.”


 

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu