Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2011-04-07 14:10:09

Na stanowisko Pracownik sekretariatu porozumienia

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
OGŁASZA NABÓR
NA DWA WOLNE STANOWISKA PRACY


PRACOWNIK SEKRETARIATU POROZUMIENIA
/Nazwa stanowiska pracy/

OPIS STANOWISKA PRACY ZAWIERAJĄCY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- zapewnianie sprawnej obsługi Sekretariatu porozumienia lokalnych grup działania Województwa Świętokrzyskiego,
- logistyczne przygotowanie spotkań przedstawicieli lgd wchodzących w skład ww. porozumienia,
- prowadzenie sekretariatu ww. porozumienia,
- przyjmowanie i nadawanie korespondencji,
- zbieranie wszelkich informacji ważnych dla lokalnych grup działania i przekazywanie ich grupom wchodzącym w skład ww. porozumienia,
- redagowanie pism, aktualności na stronę internetową i informacji prasowych.

OKREŚLENIE WYMIARU CZASU PRACY:
Pełny etat.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE, KTÓRE WINIEN SPEŁNIAĆ PRZYJMOWANY PRACOWNIK:
- wykształcenie minimum średnie ogólnokształcące, preferowane wyższe administracyjne bądź zarządzanie i marketing,
- znajomość PROW 2007 – 2013,
- półroku pracy na podobnym stanowisku lub w administracji,
- nastawienia na realizację powierzonych zadań,
- nastawienia prospołeczne,
- miła prezencja,
- asertywność.

WYMAGANIA POŻĄDANE STAWIANE NOWEMU PRACOWNIKOWI:
- znajomość odpowiednich przepisów prawa (np.: ustawy o fundacjach, stowarzyszeniach, pożytku publicznym i wolontariacie, rozporządzeń właściwego ministra ds. rolnictwa dotyczących Osi IV PROW 2007 – 2013),
- nastawienie na ludzi,
- sumienność i terminowość.

UMIEJĘTNOŚCI:
- bardzo dobra obsługa sprzętu biurowego (ksero, fax., skaner),
- dobra obsługa komputera i urządzeń peryferyjnych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, Internet, poczta elektroniczna),
- mile widziana znajomość języka angielskiego lub jednego z krajów UE,
- umiejętność prowadzenie rozmów przez telefon.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Życiorys/CV/,
2. List motywacyjny,
3. Dokument poświadczający wykształcenie/ dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,
4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie przy ul. Słupskiej 3 do dnia 21 kwietnia 2011 r.
Ww. dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm./.
Oferta powinna zostać opakowana w zaklejoną kopertę, tak aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia oferty, z dopiskiem o treści:
- „Oferta pracy na stanowisko Pracownik sekretariatu porozumienia” oraz
- „Nie otwierać przed 21 kwietnia 2011 r.”
Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu