Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

Rozstrzygnięto nabór na stanowisko Koordynatora projektu 2011-04-08 10:34:44

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej na wolne stanowisko pracy Koordynatora projektu została wybrana pani Marta Pawlińska – Woźniak, która uzyskała najlepszy wynik rozmowy kwalifikacyjnej. ...

czytaj wiecej...
Informacja dotycząca naboru na stanowisko Asystenta/asystentki koordynatora projektu 2011-04-01 13:23:58

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż w wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Asystenta/asystentki koordynatora projektu osoby: 1. Agnieszka Drobiazg, 2. Malwina Katarzyna Skrzyniarz – Pióro, 3. Damian Ścibisz, spełniły wymagania dotyczące stanow...

czytaj wiecej...
Informacja dotycząca naboru na stanowisko Koordynatora projektu 2011-04-01 13:16:24

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż w wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Koordynatora projektu łącznie do biura Stowarzyszenia wpłynęło 3 oferty z czego jedna oferta Pana Michała Suleja nie spełnia wymagań zawartych w ogłoszeniu dot.: „2 lat doświadczenia w zarządzan...

czytaj wiecej...
Wynik naboru 2010-04-16 15:21:11

W wyniku przeprowadzonego naboru do realizacji zadania "Inwentaryzacji atrakcji i produktów turystycznych na terenie gmin: Baćkowice, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów" wybrano p. Rafała Graczkowskiego.   ...

czytaj wiecej...
Rozstrzygnięto nabór na stanowisko Doradcy lokalnego 2009-11-04 10:37:54

W wyniku otwartego naboru na wolne stanowisko Doradcy lokalnego wybrany został  Sławomir Miechowicz, który jako jedyny spełniał wymogi zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz osiągnął dobry wynik testu i rozmowy kwalifikacyjnej. ...

czytaj wiecej...
Rozstrzygnięto nabór na stanowisko Dyrektora biura 2009-10-19 12:23:35

W wyniku otwartego naboru na wolne stanowisko Dyrektora biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej wybrany został  Piotr Sadłocha. ...

czytaj wiecej...
Lista kandydatów na stanowisko Dyrektora biura spełniających wymogi formalne 2009-10-19 09:16:58

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora biura wpłynęła jedynie oferta Piotra Sadłochy, który spełnia wymagania formalne stawiane pracownikom na ww. stanowisku pracy. ...

czytaj wiecej...
Lista kandydatów na stanowisko Doradcy lokalnego spełniających wymogi formalne 2009-10-19 09:00:58

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko Doradcy lokalnego wpłynęły dwie oferty, z których tylko oferta Sławomira Miechowicza spełniała wymagania formalne. W najbliższych dniach zostaanie on zaproszony telefonicznie na test i rozmowę kwalifikacyjną. ...

czytaj wiecej...
Rozstrzygnięto nabór na stanowisko Asystent/Asystentka dyrektora biura 2009-09-21 11:14:20

W wyniku otwartego naboru na wolne stanowisko Asystenta/Asystentki dyrektora biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej wybrana została Ewa Skuza, która osiągnęła najlepsze wyniki w teście kwalifikacyjnym. ...

czytaj wiecej...
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne 2009-08-17 09:43:36

Poniżej podana jest lista osób spełniających wymagania formalne, które odpowiedziały na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Asystenta/Asystentki dyrektora biura: 1. Justyna Poniewierska, 2. Ewa Skuza. W najbliższych dniach osoby te zostaną tele...

czytaj wiecej...

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu