Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2013-02-14 13:42:13

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy


Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy nie został wybrany żaden kandydat ubiegający się o proponowane stanowisko.

 

Uzasadnienie:

Po dokonaniu selekcji formalnej złożonych ofert oraz po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w dn. 12 lutego 2013 r., Dyrektor Biura Stowarzyszenia nie dokonał wyboru żadnej ze złożonych ofert.

Żadna z osób nie wykazała się wystarczającą znajomością zagadnień określonych w ogłoszeniu o naborze i doświadczeniem zawodowym niezbędnym do zatrudnienia na w/w stanowisku.

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu