Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2009-12-04 13:27:46

Uchwała Rady Programowej nr 7/2009

z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca Uchwałę Rady Programowej nr 3/2009 z dn. 9 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru operacji przez LGD.
Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu