Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2009-04-30 13:03:15

Podpisanie umowy ramowej na wdrażanie LSR

W dn. 28 kwietnia 2009 r. Zdzisław Zwoliński Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej podpisał umowę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju.
W latach 2009 - 2015 Stowarzyszenie przekaże 5 153 184,00 zł gminom, organizacjom pozarządowym, firmom, rolnikom i mieszkańcom Gmin Baćkowice, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów, Waśniów.
Pieniądze będą przyznawane w ramach corocznie ogłaszanych konkursów na projekty, inwestycje, które przyczynią się do osiągnięcia następujących celów ogólnych zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju:
  • podniesienia jakości życia przy jednoczesnym wykorzystaniu walorów kulturowych, przyrodniczych i historycznych regionu,
  • podniesienia aktywności społeczno gospodarczej mieszkańców.
Szczegółowe warunki otrzymania pomocy, kryteriów wyboru projektów zostały zamieszczone na stronie Internetowej Stowarzyszenia w zakładce Lokalna Grupa Działania.
Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone w czwartym kwartale tego roku w ramach Programu Odnowa i Rozwój Wsi oraz tzw. małych projektach.

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu