Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2009-11-09 18:45:04

Nabór fiszek projektowych dla małych projektów

W załączonym poniżej pliku zamieszczony został formularz fiszki projektowej dla małych projektów. Konkurs i nabór na małe projekty zostanie ogłoszony w drugiej połowie grudnia, zaś termin składania wniosków o dofinansowanie małych projektów będzie pod koniec stycznia 2010 r.
Ponieważ LGD powinny być odpowiedzialne nie tylko za wybór wniosków, które otrzymają wsparcie, ale również za pomoc swoim przyszłym beneficjentom, dlatego dla zapewnienia wysokiej jakości usług doradczych i szkoleń,  postanowiliśmy  wprowadzić  fiszki projektowe. Jest to sprawdzone narzędzie, które powszechnie stosowane było przez urzędy marszałkowskie.
Zebrane w ten sposób informacje posłużą nam dla określenia rzeczywistego zapotrzebowania, jak również przygotowania zakresu usług doradczych i szkoleń, których świadczenie rozpoczniem wraz z ogłoszeniem konkursu. Wypełnioną fiszkę projektową prosimy składać osobiście lub pocztą do dnia 4.12.2009 r. na adres: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ul. Słupska 3, 26-025 Łagów z dopiskiem "Fiszka projektowa".
W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy kontaktować się ze Sławomirem Miechowiczem tel 41 3074-938, e-mail: s.miechowicz@frws.pl.
Instrukcja pobrania i uruchomienia pliku:
Fiszka projektowa została przygotowana w programie Microsoft Office Word 2007 i zapisana z obsługą makr, a następnie spakowana w formacie RAR. Zalecamy
przed otwarciem zapisać plik na komputerze, a następnie rozpakować i otworzyć za pomocą ww. edytora tekstu. W przypadku problemów prosimy o niezwłoczny kontakt.
Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu