Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

Zaproszenie na konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Produktów Turystycznych Partnerstwa 2010-10-21 10:56:36

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej przystępuje do opracowania Strategii rozwoju produktów turystycznych partnerstwa tworzonego przez Lokalne Grupy Działania: Białe Ługi, Dorzecze Bobrzy, Krzemienny Krąg, Nad Czarną i Pilicą, Wokół Łysej Góry, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej....

czytaj wiecej...
Z wizytą studyjną 2010-10-14 09:04:38

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej wspólnie z Lokalnymi Grupami Działania: "Dorzecze Bobrzy", "Krzemienny Krąg", "Nad Czarną i Pilicą", „Białe Ługi”, "Wokół Łysej Góry" realizują projekt, którego celem ma być opracowanie kierunk...

czytaj wiecej...
Piotr Sadłocha - wyróżniony w II edycji konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego 2010-10-04 14:27:13

1 października 2010 r. podczas III Forum funduszy Europejskich w Warszawie odbyła się uroczystość wręczania nagrody Eurolidera 2010, do której nominowany był Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej – Piotr Sadłocha. Kapituła konkursu EUROLIDER 2010 wyłoniła trzech równorzędnych zwycię...

czytaj wiecej...
Spotkania informacyjne - Zasady udzielania wsparcia i wypełnainia wniosków 2010-10-01 14:07:33

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ogłosiło nabór wniosków do działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Małe projekty" Więcej informacji, wzory wniosków i dokumentów znajdą Pań...

czytaj wiecej...
Ogłoszono nabór wniosków 2010-10-01 09:28:52

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej jako LGD ogłasza nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z zakresu: • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, ...

czytaj wiecej...
Aktywizujemy społeczność lokalną 2010-09-23 10:08:00

Stowarzyszenie wspiera działania na rzecz integracji społeczności lokalnych. Korzystając z możliwości aktywnego wypoczynku, połączonego ze wspaniałą zabawą dla dzieci i dorosłych 18 września br. współfinansowaliśmy organizację pikniku rodzinnego  „Grzybobranie” organizowanego przez Stowarzyszenie ...

czytaj wiecej...
Spotkanie Młodzieżowej Akademii Leader'a 2010-09-22 08:53:04

Serdecznie zapraszamy młodzież na spotkanie Młodzieżowej Akademii Leader'a, które odbędzie się 25 września 2010 r. o godzinie 9:00 W Gimnazjum w Łagowie. Podczas spotkania wspólnie będziemy przygotowywać projekt dla młodzieży. Chcemy zrealizować inicjatywę, która odpowiada waszy...

czytaj wiecej...
III Forum organizacji pozarządowych 2010-09-22 08:49:07

Serdecznie zapraszamy na III Forum Organizacji Pozarządowych działających na terenie Gmin: Baćkowice, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów, które odbędzie się 24 września 2010 r. o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Łagowie. W programie spotkania: ...

czytaj wiecej...
Kolejne umowy na realizację projektów finansowanych z naszej lokalnej strategii rozwoju 2010-09-15 08:10:01

W dniach od 16 do 24 sierpnia br. gminy podpisały umowy na realizację projektów, które otrzymają dofinansowanie z naszej Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” wdrażanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina Baćkowice wnioskow...

czytaj wiecej...
Zaproszenie na posiedzenie Zarządu 16 września 2010 r. 2010-09-13 14:52:30

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 16 września 2010 r. o godz. 9:00 w świetlicy środowiskowej w Łagowie (obok ośrodka zdrowia). Posiedzenie poświęcone będzie opracowaniu budżetu i przygotowaniu wniosku na funkcjonowania lokalnej grupy działania w lat...

czytaj wiecej...

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu