Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2010-08-25 11:39:35

Posiedzenie Zarządu oraz Rady Programowej Stowarzyszenia

W dniu 23 sierpnia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowej Słupi odbyło się połączone Posiedzenie Zarządu oraz Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.
Spośród Zarządu w posiedzeniu uczestniczyli:
• Zdzisław Zwoliński – Prezes Zarządu,
• Danuta Fijas – Skarbnik,
• Barbara Ciesek – Członek Zarządu,
• Sylwester Grąkowski z upoważnienia Stanisława Nowackiego – Członka Zarządu.
Spośród Rady Programowej w posiedzeniu uczestniczyli:
• Paweł Kudłacz – Przewodniczący Rady Programowej,
• Marcin Aplas,
• Kazimierz Kuczyński,
• Sylwester Grąkowski,
• Agnieszka Widz,
• Grażyna Kosmala.
Ponadto w posiedzeniu gościnnie uczestniczyła Wiesława Wójcik reprezentująca Lokalną Grupę Działania Brody nad Kamienną oraz Piotr Sadłocha – pełniący funkcję Dyrektora biura.
Podczas posiedzenia podjęto następujące Uchwały:
• Uchwała Zarządu nr 11/2010 w sprawie nadania statusu Organizacji Pożytku Publicznego,
• Uchwała Zarządu nr 12/2010 w sprawie przyznania premii,
• Uchwała Zarządu nr 13/2010 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dotyczącego projektu współpracy,
• Uchwała Rady Programowej nr 10/2010 zmieniająca Uchwałę nr 3/2009 z dnia 09.01.09 r. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru operacji przez LGD,
• Uchwała Rady Programowej nr 11/2010 zmieniająca Uchwałę nr 4/2009 z dnia 09.01.09 r. w sprawie przyjęcia Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru,
• Uchwała Rady Programowej nr 12/2010 zmieniająca Uchwałę nr 5/2009 z dnia 09.01.09 r. w sprawie przyjęcia Procedury odwołania rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji,
• Uchwała Rady Programowej nr 13/2010 w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów niezbędnych do wyboru projektów.

Treści podjętych Uchwał dostępne są na stronie Internetowej w zakładce: Stowarzyszenie/odpowiednio: Zarząd lub Rada Programowa/Podjęte Uchwały/2010, natomiast protokoły w zakładce: Stowarzyszenie/odpowiednio: Zarząd lub Rada Programowa/Protokoły.

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu