Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2010-03-05 11:53:23

I Forum organizacji pozarządowych

I Forum NGOPrzedstawiciele kilku organizacji pozarządowych spotkali się 2 marca w Łagowie, by porozmawiać o nowych przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dyskusję zorganizowała Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.
Maciej Koryciński z Centrum Wolontariatu referował zmiany, które następują w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. - Są dość spore i warto im się przyjrzeć – powiedział. – Dotyczą nowej definicji organizacji pożytku publicznego, sfer działalności pożytku publicznego, kwestii współpracy organizacji pozarządowej z samorządem, nowych rodzajów powierzenia zadań przez samorząd organizacji pozarządowej, zmian dotyczących uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, jak też uzyskiwania przychodów tzw. 1 proc., kwestii związanych z rozliczeniami, dokumentowaniem i przeznaczaniem już nie na dowolny cel tych pieniędzy, tylko bezpośrednio na to, co mieści się w rozumieniu sfery działalności pożytku publicznego.
To dość istotne zmiany w przepisach, które wchodzą w życie już za dwa tygodnie. Prezydent RP podpisał już ustawę, do której mają być jeszcze wydane rozporządzenia i przepisy szczegółowe. Maciej Koryciński podkreślił, że to pierwsze spotkanie w regionie świętokrzyskim. – Chcieliśmy wyróżnić Łagów, gdzie jest dość spora grupa ludzi aktywnych i są w miarę prężnie działające organizacje pozarządowe – nie ukrywał. – Ten rok będzie dość burzliwy, intensywny. Sektor pozarządowy będzie się zaznajamiał z przepisami, dojdzie do wielu takich spotkań.
Danuta Dziarmaga, o. Łukasz Korczak, Justyna GoliatPomysł zorganizowania spotkania chwaliła Danuta Dziarmaga ze Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Sołectw Melonek, Ruda, Gęsice, Duraczów, Zbelutka Nowa. – Będziemy lepiej przygotowywać projekty unijne – powiedziała. – Poznajemy zmiany, które są wprowadzane do przepisów. Mamy możliwość wymiany poglądów z innymi stowarzyszeniami.
Justyna Goliat ze Stowarzyszenia Klub, Debata Decyzja, Działanie z dumą opowiadała o wcześniejszych doświadczeniach z sięgania po środki unijne z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. – Jesteśmy po realizacji dwóch projektów: „Łagowska szkoła  liderów” i „Jeśli nie Oksford, to co” – wyjaśniła. – Teraz realizujemy projekt unijny, którego celem jest wspieranie organizacji pozarządowych z gminy Łagów i Wąchock. Nosi dość oryginalny tytuł  „Aktywny sołtys i zbój Madej”.
Zdaniem ojca Łukasza Korczaka z klasztoru na Świętym Krzyżu takie spotkania są potrzebne, by być na bieżąco z przepisami. To świetna okazja, by się bliżej poznać  i współpracować ze sobą.  –Jesteśmy jedną z większych grup, która na dużą skalę korzysta ze środków unijnych – powiedział. – Do LGD w Łagowie złożyliśmy wniosek na małe projekty, który dostał wyróżnienie i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Współpracujemy z okolicznymi gminami, Bielinami, Nową Słupią, Łagowem, które otaczają naszą świętą górę.
W szkoleniu, oprócz już wymienionych, uczestniczyli przedstawiciele kilku organizacji pozarządowych: GKS Arka Pawłów, Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Szkoły w Paprocicach, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły w Rudkach, Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łagów, a także pracownicy Urzędu Gminy w Łagowie, Nowej Słupi, którzy odpowiadają za współpracę z organizacjami pozarządowymi.
Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu