Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2010-06-02 09:05:58

Z okazji Dnia Dziecka

W dniach 29 maja i 1 czerwca Stowarzyszenie współfinansowało wydarzenia zorganizowane z okazji Dnia Dziecka w Rudkach, Jeleniowie, Starej Słupi, Mirocicach oraz w Paprocicach. W miłej atmosferze stworzonej przez nauczycieli, społeczność lokalną i dzieci przebiegały uroczystości, pełne zabaw, humoru i radości. Nagrody sprawiły wiele radości wszystkim uczestnikom, której odzwierciedleniem były podziękowania jakie Stowarzyszenie otrzymało od dzieci i organizatorów po zakończeniu uroczystości.

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu