Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2010-06-11 09:39:28

Szwajcarsko - Polski Program Współpracy

W dniu 10 czerwca 2010 r. Piotr Sadłocha Dyrektor biura Stowarzyszenia gościł: Urs Wagenseil – profesora Uniwersytetu w Lozannie, szefa Katedry Turystyki; Halinę Siemeszko – Prezesa Zarządu Fundacji Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu; Annę Frańczak – Kierownika Działu Samorządu i Wspólnoty Lokalnej OPiWPR. Wizyta związana była z przygotowaniem przez Ośrodek programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”. Program ten będzie współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W jego ramach udzielane będą min. dotacje na rozwój przedsiębiorczości i turystyki w tym agroturystyki. Dzięki współpracy Stowarzyszenia z Ośrodkiem, programem zostanie objęta również większość gmin wchodzących w skład lokalnej grupy działania. W trakcie wizyty goście odwiedzili gospodarstwa agroturystyczne prowadzone przez państwa Maliszewskich z Nowej Słupi oraz państwa Węglarskich z Piotrowa Porębiska. Spotkania te pozwoliły ekspertowi ze Szwajcarii zapoznać się z rzeczywistością  jaka panuje w  gospodarstwach agroturystycznych w naszym regionie, co posłuży lepszemu dostosowaniu programu realizowanego przez Ośrodek do rzeczywistych potrzeb gospodarstw agroturystycznych i sektora turystycznego.


Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu