Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2010-08-12 08:28:46

Pierwsza umowa z małych projektów podpisana

Fot. nr 281 -3 sierpnia br. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na realizację małego projektu, który otrzyma dofinansowanie ze środków naszej Lokalnej Strategii Rozwoju. Jeszcze w sierpniu podpisywane będą umowy z gminami na realizację projektów w ramach działania Odnowa i rozwój wsi wdrażanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.GOKSiR w Pawłowie otrzyma 17 152,80 zł dofinansowania, co stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych, na operację pn. „Rozbudowa folklorystycznego zespołu Okrasa o grupę młodzieżową”.Już od lat przy ośrodku kultury w Pawłowie działa dziecięcy zespół folklorystyczny. Ponieważ wychowankowie zespołu pomimo dorastania wciąż chcą uczestniczyć w jego życiu, to zrodziła się koncepcja utworzenia przy nim grupy młodzieżowej. Zamierzeniem p. Alicji Imiołek – Dyrektor GOKSiR w Pawłowie i pomysłodawczyni projektu – jest utworzenie 24 osobowego zespołu młodzieżowego składającego się z ośmiu par tanecznych i chórku.Projekt z Pawłowa wpisuje się w Przedsięwzięcie III: Wieś świętokrzyska tętniąca życiem społeczno-kulturalnym z naszej lokalnej strategii rozwoju. Jest dobrym przykładem projektu, który może otrzymać dofinansowanie z funduszy lgd.
Kolejny konkurs na dofinansowanie małych projektów zostanie przez nas ogłoszony w październiku 2010 r. Już teraz zachęcamy potencjalnych beneficjentów do składania fiszek projektowych, których wzór dostępny jest w aktualnościach naszej strony Internetowej www.lgd-srws.pl.
Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu