Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2010-08-05 14:37:55

O pieniądzach z rolnikami

W dniach 27, 28 i 29 lipca 2010 r. w Gminach: Baćkowice, Pawłów i Łagów odbyły się spotkania informacyjne nt. działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, którego celem jest wsparcie rolników, domowników i małżonków rolników w zakładaniu własnych firm. Pomoc dla jednego beneficjenta może wynieść nawet 100 tys. zł i udzielana jest na zasadzie zwrotu 50% kosztów – poniesionych kosztów inwestycji. Sławomir Miechowicz - Doradca lokalny Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informował zebranych, że trwa nabór fiszek projektowych dla tego właśnie działania. Zebrane fiszki pozwolą nam określić rzeczywiste zapotrzebowanie rolników na dofinansowanie. Ponadto pozwolą przygotować zakres świadczonych usług doradczych, spotkań informacyjnych i szkoleń. Wszystkich rolników zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na uruchomienie własnej działalności gospodarczej zachęcamy do składania fiszek projektowych i osobistego kontaktu. Wypełnione komputerowo fiszki projektowe należy składać osobiście lub pocztą.
Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu