Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2010-08-09 13:41:08

Nabór fiszek projektowych na Małe Projekty

W załączonych poniżej plikach zamieszczony został formularz oraz przykład fiszki projektowej dla małych projektów. Konkurs i nabór na małe projekty zostanie ogłoszony na przełomie września i października. Ponieważ LGD powinny być odpowiedzialne nie tylko za wybór wniosków, które otrzymają wsparcie, ale również za pomoc swoim przyszłym beneficjentom, dlatego dla zapewnienia wysokiej jakości usług doradczych i szkoleń, postanowiliśmy wprowadzić fiszki projektowe. Jest to sprawdzone narzędzie, które powszechnie stosowane było przez urzędy marszałkowskie. Zebrane w ten sposób informacje posłużą nam dla określenia rzeczywistego zapotrzebowania, jak również przygotowania zakresu usług doradczych i szkoleń, których świadczenie rozpoczniemy wraz z ogłoszeniem konkursu. Wypełnioną fiszkę projektową prosimy składać osobiście lub pocztą do dnia 30.09.2010 r. na adres: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, ul. Słupska 3, 26-025 Łagów z dopiskiem "Fiszka projektowa". W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy kontaktować się ze Sławomirem Miechowiczem tel 41 3074-938, e-mail: s.miechowicz@frws.pl.
Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu