Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2010-08-10 15:00:27

Posiedzenie Rady Programowej w dn. 23.08.2010 r.

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie Rady Programowej, które odbędzie się 23 sierpnia 2010 r. o godz. 8.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowej Słupi.
W porządku obrad uwzględniono podjęcia uchwał dot. zmiany:
• uchwały nr 3/2009 w sprawie przyjęcia Procedury wyboru operacji przez LGD,
• uchwały nr 4/2009 w sprawie przyjęcia Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru,
• uchwały nr 5/2009 w sprawie przyjęcia Procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji.
Ponadto podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów niezbędnych do wyboru projektów.

Projekty uchwał dostępne są na stronie Internetowej w zakładce Stowarzyszenie/Rada Programowa/Projekty Uchwał. 

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu