Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2010-08-12 08:36:00

Zaproszenie na Zarząd 23.08.2010 r.

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2010 r. o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowej Słupi.
W porządku obrad przewidziano:
1. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) nadania statusu Organizacji Pożytku Publicznego,
b) przyznania premii.
2. Przedstawienie informacji o połączeniu z Lokalną Grupą Działania Brody nad Kamienną.
3. Dyskusję w sprawie:
a) założeń budżetowych na 2011 r.,
b) utworzenia Funduszu Lokalnego.
4. Sprawy różne.
Jednocześnie informuję, że Posiedzenie Zarządu odbędzie się tuż po posiedzeniu Rady Programowej.
Projekty ww. uchwał dostępne są na stronie Internetowej www.lgd-srws.pl w zakładce: Stowarzyszenie/Zarząd/Projekty Uchwał.
 
Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu