Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2010-11-03 11:45:18

Zaproszenie na posiedzenie Rady Programowej w dn. 17 listopada 2010 r.

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie Rady Programowej, w celu przeprowadzenia Procedury wyboru operacji przez LGD w ramach ogłoszonych konkursów:
a) „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
b) „Małe projekty”.

Posiedzenie odbędzie się 17 listopada 2010 r. o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudkach, ul. Stanisława Staszica 8, gm. Nowa Słupia.
W porządku posiedzenia przewidziano:
Dzień pierwszy:
1. Otwarcie obrad,
2. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Stwierdzenie bezstronności członków Rady,
5. Zreferowanie złożonych wniosków,
6. Zarządzenie przerwy w Posiedzeniu.
Kolejne dni:
1. Wznowienie posiedzenia,
2. Sprawdzenie bezstronności moderatora,
3. Sprawdzenie zgodności operacji z LSR,
4. Ocena wniosku według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu