Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2010-11-26 12:04:00

IV Forum NGO

Serdecznie zapraszamy na IV Forum Organizacji Pozarządowych działających na terenie Gmin: Baćkowice, Brody, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów, które odbędzie się 15 grudnia 2010 r. o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudkach.

W programie spotkania:

• Inkubator Małych Projektów - plan wsparcia organizacji na przyszły rok.

• Zaproszenie do składania ofert na wydarzenia promujące Lokalną Strategię Rozwoju - zasady składania ofert,

• Dyskusja na temat współpracy ngo,

• Sprawy różne.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej jako Lokalna Grupa Działania po raz kolejny organizację kwartalne spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie LGD. Spotkanie mają na celu podniesienie aktywności lokalnej, wymianę doświadczeń, zintegrowanie środowiska organizacji pozarządowych oraz wspólne planowanie działań.

Serdecznie proszę o przekazanie informacji o spotkaniu innym członkom Państwa organizacji. Proszę również o informacje ile osób z Państwa organizacji weźmie udział w Forum. Informacje należy przekazać na adres e-mail: s.miechowicz@lgd-srws.pl lub pod nr tel: 41 30 74 938.

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu