Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2014-05-07 13:57:54

Wyniki postępowania 140401/BS/01

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono nabór i ocenę ofert na "Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych i ich dostawę na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej" w ramach postępowania 140401/BS/01.

Do Zamawiająceo wpłynęła 1 oferta, którą złożyła Agencja Poligraficzno - Reklamowa Graphics z Kielc.

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i w ramach oceny otrzymała 100 pkt.

Ze względu na niesatysfakcjonujące parametry jednego z materiałów (rolety samochodowe), nie będzie on przedmiotem zamówienia. Zamówienie na pozostałe materiały, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu i przedstawionej ofercie, zostanie powierzone do realizacji firmie Graphics.

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu