Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2014-05-29 10:45:50

Wynik postepowania 140512/BS/01

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono nabór i ocenę ofert na "Organizację pobytu grupy szkoleniowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej" w ramach postępowania 140512/BS/01.

Do Zamawiająceo wpłynęła 1 oferta, którą złożył UpHotel S.C z Jeleniej Góry.

Oferta w ramach oceny otrzymała 100 pkt.

Zamówienie zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu i przedstawionej ofercie, zostanie powierzone do realizacji firmie UpHotel S.C.

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu