Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2014-06-11 13:13:54

Wynik postępowania 140513/SM/01

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym "Realizacja usługi transportowej dla uczestników wizyty studyjnej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej " nr postepowania 140513/SM/01

 

Do zamawiającego wpłynęło 2 oferty:

1. PHU "Zieliński" Zbigniew Zieliński - Raków

2. Usługi Handel Transport Anna Chmiel - Chęciny

Wszystkie oferty spełniły warunki postawione w zaproszeniu do składania ofert.

Kryterium wyboru oferty była cena realizacji usługi.

Wykonawcy zaproponowali realizację usługi za kwotę brutto:

1. PHU "Zieliński" Zbigniew Zieliński - (3,48 zł/1km)

2. Usługi Handel Transport Anna Chmiel - (4,50 zł/1km)

Spośród złożonych ofert, zgodnie z wymogami określonymi w zaproszeniu do składania ofert, najkorzystniejszą ofertę złożył PHU „Zieliński” Zbigniew Zieliński w Rakowie, któremu udzielone zostanie zamówienie na realizację przedmiotu zamówienia określonego w zaproszeniu do składania ofert.

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu