Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2014-11-03 10:52:03

Wyniki postępowania 141015/KS/01

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym „Wykonanie kalendarzy na 2015 r. oraz  ich dostawa na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej”.  Znak postępowania 141015/KS/01


Do zamawiającego wpłynęło 6 ofert:


1. Agencja Promocyjno-Wydawnicza „UNIGRAF”, Bydgoszcz
2. Agencja Reklamowa „TOP”, Włocławek
3. Drukarnia „SIL-VEG-DRUK”, Lubliniec
4. Drukarnia Biały Kruk, Białystok
5. WPRINT Piotr Potasznik, Iława
6. Agencja Poligraficzno – Reklamowa Graphics, Kielce

 

Kryterium wyboru oferty była cena oraz doświadczenie w realizacji usług tego rodzaju, wg. wzoru określonego w zaproszeniu do składania ofert.

 

Wykonawcy, którzy spełnili warunki określone w postępowaniu otrzymali następujące ilości punktów:


1. Agencja Promocyjno-Wydawnicza „UNIGRAF”, Bydgoszcz – 28,77 pkt

2. Agencja Reklamowa „TOP”, Włocławek – 38,90 pkt

3. Drukarnia „SIL-VEG-DRUK”, Lubliniec – 47,70 pkt

4. Drukarnia Biały Kruk, Białystok – 70,28 pkt

5. WPRINT Piotr Potasznik, Iława – 49,98 pkt

6. Agencja Poligraficzno – Reklamowa Graphics, Kielce – 66,16 pkt

 

Spośród złożonych ofert, zgodnie z wymogami określonymi w zaproszeniu do składania ofert, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Drukarnia Biały Kruk, której udzielone zostanie zamówienie na realizację usługi.

 

   
Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu