Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2015-02-26 14:22:50

Wyniki postępowania 150211/BS/01

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu „Wykonanie materiałów promocyjnych i ich dostawa na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej”. Znak postępowania 150211/BS/01.


Do zamawiającego wpłynęło 12 ofert:
1. KONCEPRT MASSMEDIA Katarzyna Batko, Sandomierz,
2. VELTURIMEDIA s.c., Kraków,
3. Agencja Poligraficzno – Reklamowa Graphics, Kielce,
4. PPHU RARA Sandra Budzińska, Piotrków Trybnalski,
5. Studio Siedem Biedrzycki Sp. j., Rzeszotary,
6. Greg International Sp. z o.o., Kraków,

7. PHU UPOMINEK, Łódź,
8. FHU Mariola Borkowska, Tarnów,
9. Eblis Jarosław Cecha, Andrzej Mikutel, Kielce,
10. Agencja Reklamowa Biuro Fach Arkadiusz Brzeziński, Gdańsk,
11. PERFEKT – DRUK, Wąpielsk,
12. AERAGROUP SP. Z O.O., Kraków.


Oferty nr 1, 2, 6, 7 i 8 nie spełniły warunków postawionych w zaproszeniu do składania ofert i zostały wyłączone z oceny w ramach postępowania.

Kryterium wyboru oferty była cena oraz doświadczenie w realizacji usług tego rodzaju, wg. wzoru określonego w zaproszeniu do składania ofert.


Wykonawcy, którzy spełnili warunki określone w postępowaniu otrzymali następujące ilości punktów:1. Agencja Poligraficzno – Reklamowa Graphics  - 75,78 pkt.
2. PPHU RARA Sandra Budzińska – 61,00 pkt.
3. Studio Siedem Biedrzycki Sp. j – 92,20 pkt.
4. Eblis Jarosław Cecha, Andrzej Mikutel – 51,80 pkt.
5. Agencja Reklamowa Biuro Fach Arkadiusz Brzeziński – 72,98 pkt.
6. PERFEKT – DRUK – 80,28 pkt.
7. AERAGROUP SP. Z O.O. – 62,89 pkt.


Spośród złożonych ofert, zgodnie z wymogami określonymi w zaproszeniu, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Studio Siedem, której udzielone zostanie zamówienie na realizację usługi.


Zgodnie z informacją zawartą w Zaproszeniu do składania ofert, załączone próbki materiałów będą zwracane oferentom na ich wniosek. Ponieważ żaden z oferentów nie wyraził takiej woli w załączonych dokumentach, na powyższą deklarację chęci otrzymania ich zwrotu czekamy do dn. 13.03.2015 r. Po tej dacie materiały nie będą zwracane.

 

 
   
Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu