Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2015-07-06 08:27:09

Wynik postępowania 150618/SP/01

 


Rozstrzygnięcie postępowania nr 150618/SP/01

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym na „Obsługę linii komunikacyjnej na trasie Nowa Słupia – Huta Szklana – Święta Katarzyna” znak postępowania 150618/SP/01 w ramach projektu „Góry Świętokrzyskie odkryte i dostępne” realizowanego w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz ze środków zgromadzonych w ramach 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Do zamawiającego wpłynęły 4 oferty:
1. Transport Osobowy „PIOTREX” Piotr Kopacz - Huta Stara gm. Bieliny,
2. ElDreM II Dariusz Głowacki - Staszów,
3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZIELIŃSKI” – Raków,
4. TRANSPORT OSÓB Sławomir Rogala – Staszów.


Oferty spełniły warunki postawione w zaproszeniu do składania ofert.
Kryterium wyboru oferty była cena realizacji usługi.


Wykonawcy zaproponowali realizację:
a) usługi transportowej będącej przedmiotem niniejszego postępowania za kwote brutto:

1. Transport Osobowy „PIOTREX” Piotr Kopacz - Huta Stara gm. Bieliny – 1,98 zł/1 km; (słownie brutto zł: jeden i 98/100),
2. ElDreM II Dariusz Głowacki – Staszów – 2,98 zł/1 km; (słownie brutto zł: dwa i 98/100),
3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński – Raków – 1,95 zł/1 km; (słownie brutto zł: jeden i 95/100),
4. TRANSPORT OSÓB Sławomir Rogala – Staszów – 3,10 zł/1 km; (słownie brutto zł: trzy i 10/100).


b) ekspozycji reklamy będącej przedmiotem niniejszego postępowania za kwotę brutto:
1. Transport Osobowy „PIOTREX” Piotr Kopacz, - Huta Stara gm. Bieliny – 500,00 zł; (słownie brutto zł: pięćset zł i 00/100),
2. ElDreM II Dariusz Głowacki – Staszów – 4000,00 zł; (słownie brutto zł: cztery tys. i 00/100), 3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński – Raków – 600,00 zł; (słownie brutto zł: sześćset i 00/100),
4. TRANSPORT OSÓB Sławomir Rogala – Staszów – 7000,00 zł; (słownie brutto zł: siedem tys. i 00/100).

 

Spośród złożonych ofert, zgodnie z wymogami określonymi w zaproszeniu do składania ofert, najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński, któremu udzielone zostanie zamówienie na realizację przedmiotu zamówienia określonego w zaproszeniu do składania ofert.

 

 

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu