Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2015-08-03 08:50:43

Wynik Postępowania 150716/SE/01

 


Rozstrzygnięcie postępowania nr 150716/SE/01

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym na „Oklejenie busa bezpłatnej komunikacji turystycznej wokół atrakcji Świętego Krzyża reklamą promującą obszar i atrakcje turystyczne Gór Świętokrzyskich” znak postępowania 150716/SE/01 w ramach projektu „Góry Świętokrzyskie odkryte i dostępne” realizowanego w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz ze środków zgromadzonych w ramach 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Do zamawiającego wpłynęły 3 oferty:

1. P.P.U.H :D.W.A" S.C.Anna i Zbigniew Wenus - Kielce,
2. Studio Reklamy MAXDESIGN - Kielce,
3. EMPORIUM Paulina Zajdel - Chmielarska - Kielce.

Oferty spełniły warunki postawione w zaproszeniu do składania ofert.
Kryterium wyboru oferty była cena realizacji usługi.

Wykonawcy zaproponowali realizację za kwote brutto:

1. P.P.U.H :D.W.A" S.C.Anna i Zbigniew Wenus - 2 400,00 zł; (słownie brutto zł: dwa tysiące czterysta i 00/100),
2. Studio Reklamy MAXDESIGN - 2 300,00 zł; (słownie brutto zł: dwa tysiące trzysta i 00/100),
3. EMPORIUM Paulina Zajdel - Chmielarska - 2 550,00 zł; (słownie brutto zł: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt i 00/100).


Spośród złożonych ofert, zgodnie z wymogami określonymi w zaproszeniu do składania ofert, najkorzystniejszą ofertę złożyło Studio Reklamy MAXDESIGN, któremu udzielone zostanie zamówienie na realizację przedmiotu zamówienia określonego w zaproszeniu do składania ofert.

 

 

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu