Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2010-11-25 13:20:32

Z wizytą studyjną

Fot. mini nr 292 -Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej wspólnie z Lokalnymi Grupami Działania: "Dorzecze Bobrzy", "Krzemienny Krąg", "Nad Czarną i Pilicą", „Białe Ługi”, "Wokół Łysej Góry" realizują projekt, którego celem ma być opracowanie kierunku rozwoju turystyki krajowej i międzynarodowej na obszarze działania partnerów poprzez stworzenie koncepcji wykorzystania lokalnych zasobów do wytworzenia wspólnej sieciowej oferty turystycznej. W ramach projektu w dniach od 6 do 8 października 2010 r. zorganizowana została wizyta studyjna do Krakowa, Besenowej i Ogrodzieńca.
Nasze Stowarzyszenie reprezentowane było przez:
- Barbarę Ciesek – Członkinię Zarządu,
- Agnieszkę Widz – Członkinię Rady Programowej,
- Jacka Gaździka – Członka Komisji Rewizyjnej,
- Piotra Sadłochę – Dyrektora biura,
- Agnieszkę Popczyk-Borowiedzką,
- Małgorzatę Nieckarz.
Pierwszego dnia uczestnicy zapoznali się ze sposobem wdrażania szlaku architektury drewnianej i kulinarnego przez Małopolską Organizację Turystyczną. Kolejny dzień poświęcony był na spotkanie z przedstawicielami Klastra Liptov w Besenowej. Jan Genzicky – Dyrektor Stowarzyszenia Turystycznego Klaster Liptov zaprezentował zasadę działania oraz sposób wdrażania regionalnej karty lojalnościowej, która w przyszłości być może będzie zastosowana również u nas. W ostatnim dniu wizyty uczestnicy spotkali się z przedstawicielami Spółki Zamek Ogrodzieniec Sp. z o.o., która zarządza zamkiem w Ogrodzieńcu, należącym do gminy. Spółka ta jest jednoosobową spółką gminy.
 

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu