Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2010-11-25 13:36:59

Wejdź do MATRIKS'u

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej wspólnie z 5-cioma lokalnymi grupami działania z województwa świętokrzyskiego i partnerem ze Słowacji Stowarzyszeniem Turystycznym Klaster LIPTOV przygotowują projekt współpracy: Moc Atrakcji Turystycznych Regionu Inspirowana Krainą Świętokrzyską - MATRIKS. W ramach przygotowania projektu zostanie opracowana "Strategia rozwoju produktów turystycznych partnerstwa" w oparciu o lokalne uwarunkowania i doświadczenia partnera Słowackiego. Opracowany dokument będzie stanowił fundament do opracowania działań mających na celu zintegrowanie ofert produktów turystycznych z obszaru działania partnerów. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki i podniesienia atrakcyjności turystycznej województwa świętokrzyskiego w tym również gmin należących do obszaru Naszego działania tj. Gmin: Brody, Baćkowice, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów.
Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu