Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2011-03-03 12:57:36

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

W dniu 15 lutego 2011 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, w którym wzięli udział:
1. Zdzisław Zwoliński – Prezes Zarządu,
2. Stanisław Masternak – Wiceprezes Zarządu,
3. Stanisław Nowacki – Członek Zarządu,
5. Piotr Sadłocha – pełniący funkcję Dyrektora biura.
Ponadto w posiedzeniu gościnnie uczestniczyła Wiesława Wójcik reprezentująca Gminę Brody.
Podczas posiedzenia podjęto następujące Uchwały:
• Uchwała nr 4/2011 w sprawie zawieszenia w prawach członkowskich,
• Uchwała nr 5/2011 w sprawie przywrócenia praw członkowskich,
• Uchwała nr 6/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2010 r.,
• Uchwała nr 7/2011 w sprawie zatwierdzenia projektu zmian Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej,
• Uchwała nr 8/2011 w sprawie wskazania lokalnych kryteriów wyboru, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Treść podjętych Uchwał, dostępne są na stronie Internetowej w zakładce: Stowarzyszenie/Zarząd/Podjęte Uchwały/2011, natomiast protokół w zakładce: Stowarzyszenie/Zarząd/Protokoły

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu