Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2011-06-03 12:12:31

Konferencja promująca projekt Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego


W dniu 31 maja br., w Hotelu Pod Złotą Różą w Kielcach odbyła się konferencja promująca projekt „Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego”, realizowany w ramach Priorytetu V, Działania 5.4, Poddziałania 5.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W konferencji udział wzięli przedstawiciele oraz członkowie Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Świętokrzyskiego. W trakcie spotkania Marta Pawlińska-Woźniak, koordynator projektu przedstawiła założenia, cele i działania planowane do realizacji w jego ramach. Interesującą prezentację multimedialną na temat roli partnerstwa Lokalnych Grup Działania Województwa Świętokrzyskiego w procesie podejmowania decyzji przez administrację publiczną zaprezentował Jarosław Kuba, Prezes LGD w Bałtowie.

Zebranym przedstawiony został elektroniczny system podejmowania decyzji przez organy statutowe LGD. Piotr Sadłocha, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej omówił zasady jego działania oraz możliwości przystąpienia poszczególnych lokalnych grup do projektu. Już w trakcie konferencji większość spośród zebranych wyraziła zainteresowanie uczestnictwem w projekcie.

Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze. Organizatorzy dziękują za przybycie i aktywny udział w konferencji.


Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu