Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2011-12-06 09:14:11

Gala Lider społecznie zaangażowanego biznesu


Do historii przeszła pierwsza w regionie Gala Lider Społecznie Zaangażowanego Biznesu, na której uhonorowani zostali przedsiębiorcy wyróżniający się działalnością prospołeczną.

Uroczysta Gala odbyła się 3 grudnia br. w Restauracji „U Jana” w Rudkach. Przybyło na nią całe grono zaproszonych Gości, w tym Wójtowie gmin należących do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, jak również przedsiębiorcy prężnie działających na naszym terenie. Nad przebiegiem tego wyjątkowego wieczoru czuwał Pan Michał Pustuła z Radia Planeta Kielce, który na początku Gali oddał głos Prezesowi Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej – Panu Zdzisławowi Zwolińskiemu, który oficjalnie i uroczyście przywitał przybyłych Gości. Następnie głos zabrał Pan Piotr Sadocha – Dyrektor Stowarzyszenia, który przedstawił działalność instytucji, jak również pokrótce opowiedział o pierwszym w historii Polski produkcie turystycznym, jakim będzie Szlak Przygody będący efektem współdziałania 6 lokalnych grup działania, w tym Stowarzyszenia z Łagowa. Po tych krótkich wystąpieniach prowadzący po raz kolejny przekazał mikrofon Prezesowi Zdzisławowi Zwolińskiemu, który oficjalnie przedstawił przedsiębiorców, którzy zostali nominowani do nagrody „Lider Społecznie Zaangażowanego Biznesu”, a byli to:

1. Beźnic Dorota, Dryja Zofia – „Robert” sp. j. Dorota Beźnic&Zofia Dryja, Sklep w Waśniowie.
2. Chojnacka Zofia, Chojnacki Jarosław – Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa „TRANS-MAT” s.c.
3. Kamiński Józef – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ubój Żywca – Przetwórstwo mięsne.
4. Krowiński Piotr – Skup i Sprzedaż Płodów Rolnych Firma Handlowo-Usługowa „Piotrusia”.
5. Krowiński Rafał – „RAFPOL” Firma Handlowa.
6. Krysiński Mateusz Prezes Zakładów Górniczo-Metalowych „Zębiec” w Zębcu S.A.
7. Truchlewski Jerzy – Truchlewski i Syn gmina Brody.

Nominowani w konkursie "Lider Społecznie Zaangażowanego Biznesu"

 

W/w nominowani otrzymali kwiaty i gratulacje, a następnie spośród nich zostali przedstawieni zwycięzcy konkursu. Nagrodę „Lidera Społecznie Zaangażowanego Biznesu” w postaci pamiątkowej statuetki i prawa do darmowej reklamy w ,,Panoramie Gospodarczej” w TVP Kielce otrzymali:

 

1. Chojnacka Zofia, Chojnacki Jarosław - Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa „TRANS-MAT” s.c.

Prezes Stowarzyszenia Pan Zdzisław Zwoliński gratuluje i przekazuje statuetkę Lidera, Panu Jarosławowi Chojnackiemu z gminy Waśniów

 

2. Krowiński Rafał – „RAFPOL” Firma Handlowa.

Prezes Zdzisław Zwoliński z Liderem – Panem Rafałem Krowińskim z gminy Łagów

 

3. Truchlewski Jerzy – Truchlewski i Syn gmina Brody.

Gratulacje i statuetka Lidera dla Pana Jerzego Truchlewskiego z gminy Brody

 

W związku z licznymi emocjami, jakie towarzyszyły zwycięzcom nie zdołali oni powiedzieć kilku słów do mikrofonu, ale w zamian za to głos zabrali wójtowie gmin, z których pochodzą zwycięzcy. I tak przemówienia w postaci gratulacji i dobrego słowa oraz bukietu kwiatów dla Liderów wygłosili:

 

1. Wójt Gminy Łagów - Pani Małgorzata Masternak.

Kwiaty dla Pana Rafała Krowińskiego od Wójta Gminy Łagów

 

2. Wójt Gminy Brody – Pan Andrzej Przygoda.

Kwiaty i gratulacje od Wójta Gminy Brody dla Lidera – Pana Jerzego Truchlewskiego

 

3. Wójt Gminy Waśniów – Pan Krzysztof Gajewski.

Wójt gminy Waśniów z Przewodniczącym Rady Gminy przekazuje gratulacje dla nominowanych i zwycięzców

 

Oficjalną część Gali zamknął występ Koła Gospodyń Wiejskich z Mirocic odtwarzający bajkę o Czerwonym Kapturku, który do łez rozbawił zgromadzonych Gości.

Skecz ,,Czerwony Kapturek” w wykonaniu Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Mirocic

 

Zgodnie należy uznać, że inicjatywa, z jaką wyszło Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej o nagradzaniu przedsiębiorców działających prospołecznie została bardzo pozytywnie przyjęta i należy mieć nadzieję, że będzie to już przedsięwzięcie na stale wpisane w życie Stowarzyszenie i w życie gmin do niego należących, gdyż dobro należy nagradzać…

Zwycięzcom serdecznie GRATULUJEMY a telewizji TVP Kielce serdecznie dziękujemy, że tego wyjątkowego wieczoru była z nami i z naszymi Liderami Społecznie Zaangażowanego Biznesu! 

 

Patronat medialny:


 

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu