Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2011-12-20 12:09:54

Przegląd twórczości Kół Gospodyń Wiejskich - podsumowanie


11 grudnia br. Koła Gospodyń Wiejskich z gmin należących do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zaprezentowały swój dorobek artystyczny w „Przeglądzie twórczości Kół Gospodyń Wiejskich”, który odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach.
Z uwagi na formułę konkursową przeglądu Uczestnicy byli oceniani przez Komisję, w skład której wchodzili:
1. Pan Zdzisław Zwoliński – gmina Łagów.
2. Pani Danuta Fijas – gmina Nowa Słupia.
3. Pani Marzena Karcz – gmina Waśniów.
4. Pan Tomasz Margula – gmina Brody.

Tego dnia swój dorobek przedstawiły:
1. Zespół Folklorystyczny „ECHO” z Adamowa.
2. Koło Gospodyń Wiejskich z Jeżowa.
3. Koło Gospodyń Wiejskich z Mirocic.
4. Koło Gospodyń Wiejskich z Nowego Skoszyna.
5. Koło Gospodyń Wiejskich z Piotrowa.
6. Koło Gospodyń Wiejskich z Pokrzywianki.
7. Koło Gospodyń Wiejskich z Rudek.
8. Koło Gospodyń Wiejskich z Sędka.
9. Koło Gospodyń Wiejskich z Szerzaw.
10. Koło Gospodyń Wiejskich z Witosławic.

Przegląd podzielony był na dwie części. Pierwsza z nich polegała na zaprezentowaniu przez każdy zespół występu artystycznego, który nie podlegał ocenie. Dzięki czemu występy były żywiołowe, a artyści pozbawieni tremy, znakomicie bawili zebranych. Podczas drugiej części, podlegającej ocenie, zespoły odgadywały drugą połowę przysłowia ludowego, odśpiewywały przyśpiewkę świętokrzyską, prezentowały potrawy wigilijne i przygotowane stroiki świąteczna. Ponadto Komisja oceniała okrzyk, który jest częstym elementem przyśpiewek świętokrzyskich oraz wykonanie oberka świętokrzyskiego. Dużo zabawy i radości przyniosła konkurencja „Kopciuszek” polegająca na wybraniu z garnka kaszy ziaren fasoli.


Pierwsze miejsce w konkursie i nagrodę wartości 1000,00 zł otrzymał Zespół Folklorystyczny „Echo” z Adamowa, drugą nagrodę w wysokości 700,00 zł odebrało Koło Gospodyń Wiejskich Witosławic, a trzecią ex aequo KGW Modrzewianki z Pokrzywianki i KGW z Szerzaw.


Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu