Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

Uchwała Rady Programowej nr 9/2011 2011-07-20 08:32:51

z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie oceny wniosku nr 413/1/2011/1 ...

czytaj wiecej...
Uchwała Rady Programowej nr 8/2011 2011-06-22 10:26:31

    z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru osób referujących oceniane operacje. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Rady Programowej nr 7/2011 2011-06-22 10:20:24

    z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji  w ramach konkursów 413/1/2011, 413/311/1/2011, 413/312/1/2011 członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Rady Programowej nr 6/2011 2011-04-05 15:46:30

z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów niezbędnych do wyboru projektu. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Rady Programowej nr 5/2011 2011-04-05 15:41:59

z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Rady Programowej nr 24/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez Stowarzyszenie. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Rady Programowej nr 4/2011 2011-04-05 15:36:13

z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Rady Programowej nr 5/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Procedury odwołania  od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Rady Programowej nr 3/2011 2011-04-05 15:26:14

z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Rady Programowej nr 4/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, zmieniona Uchwałą Rady Programowej nr 8/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. Uchwałą Rady Programowej nr 11/2010 z dnia 23 sierpnia...

czytaj wiecej...
Uchwała Rady Programowej nr 2/2011 2011-04-05 15:22:09

z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Rady Programowej nr 2/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Rady Programowej. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Rady Programowej nr 1/2011 2011-04-05 15:19:57

z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Programowej. ...

czytaj wiecej...

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu