Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2011-04-26 13:23:09

Scenopisarstwo i Analiza potrzeb lokalnej społecznościW kwietniu 2011 roku w ramach projektu "Kreatywni mają szanse" odbyły się dwa szkoleni podczas, których młodzież zdobywała umiejętności, które pozwolą im przygotować film na temat możliwości rozwoju gminy, lokalnych walorów, szans i zagrożeń. Pierwsze szkolenie pt. "Scenopisarstwo poprowadziła Agnieszka Świtek, która pracuje na co dzień z młodzieżą w Gimnazjum w Łagowie. Podczas spotkania młodzież uczyła się jak przygotować dobry scenariusz filmu. Drugie szkolenie pt. "Analiza potrzeb lokalnej społeczności"poprowadził Michał Braun, który posiada bogate doświadczenie jako trener i koordynator wielu projektów skierowanych do młodzieży. Projekt "Kreatywni mają szanse" sfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Równać Szanse realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.
Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu