Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2011-06-29 13:48:43

Przegląd filmów

W dniu 25 czerwca 2011 r. w Gminnym Zespole Szkół w Łagowie odbył się Przegląd filmów przygotowanych przez młodzież z Gminy Łagów uczestniczącą w projekcje "Kreatywni mają szanse" współfinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach RKG Równać szanse 2010 prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. W trakcje przeglądu młodzież zaprezentowała filmy na temat atrakcyjności Gminy Łagów,  ciekawe osoby działające na rzecz jej rozwoju. Projekt "Kreatywni mają szanse" ma na celu wzrost wiary we własne możliwości młodzieży, nauczenia jej radzenia sobie w codziennych sytuacjach i wzrost pewności siebie. Podczas wszystkich działań przewidzianych w projekcje młodzież brała aktywny udział w organizacji spotkań, szkoleń jak i samego przeglądu filmów. W przeglądzie filmowym wzięli udział:

 • Magdalena Kozłowska,
 • Katarzyna Ginał,
 • Kinga Strugała,
 • Olga Strugała,
 • Beata Szybowska,
 • Monika Bęben,
 • Małgorzata Zwolińska,
 • Anita Bęben,
 • Zuzanna Durlej,
 • Sylwia Bal,
 • Milena, Gałka,
 • Dominika Partyka,
 • Katarzyna Gadowska,
 • Karol Gałka,
 • Dawid Zemsta.

 

Filmy prezentowane podczas przeglądu:

Film przygotowały: Anita Bęben, Sylwia Bal, Katarzyna Gadowska, Zuzanna Durlej, Milena Gałka, Dominika Partyka.

 Film przygotowały: Magdalena Kozłowska i Katarzyna Ginał.

 


Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu