Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2011-05-04 14:52:11

Podpisano umowę na ponad 1 mln. zł


W dn. 28 kwietnia 2011r. zawarto umowę na realizację projektu pn. „Wspieranie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu V, Działania 5.4, Poddziałania 5.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie porozumienia i potencjału Lokalnych Grup Działania (LGD) Województwa Świętokrzyskiego, które osiągnięte zostanie m.in. poprzez utworzenie Sekretariatu Porozumienia, skupionego w swej działalności na zdobywaniu oraz przekazywaniu wiedzy i informacji istotnych w zakresie działalności LGD.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 18 LGD. Dla 12 LGD należących do Porozumienia o współpracy Lokalnych Grup Działania Województwa Świętokrzyskiego, zostanie opracowany i wdrożony Elektroniczny System Informacji i Oceny e-LGD. Ponadto do projektu zrekrutowane zostaną osoby fizyczne będące pracownikami bądź członkami LGD, które wezmą udział  w 3 edycjach szkoleń: Ekspert Zarządzania Strategicznego oraz w 3 edycjach szkoleń: Ekspert Marketingu Regionalnego, służących wzmocnieniu zasobów ludzkich LGD w zakresie metod oraz technik marketingu, promocji, opracowania strategii, dialogu obywatelskiego i współpracy z administracją publiczną.

W ramach realizacji projektu pn. „Wspieranie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego", 31 maja bieżącego roku zorganizowana zostanie konferencja promująca projekt, która odbędzie się w Hotelu Pod Złotą Różą w Kielcach. Konferencja oficjalnie rozpocznie proces rekrutacji do projektu.

 

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu