Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2012-03-13 14:03:22

Sprawozdawczo - wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 


W dniu 9 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brodach odbyło się Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, które otworzył Prezes Stowarzyszenia Zdzisław Zwoliński. Przewodniczącym Walnego Zebrania został jednogłośnie Piotr Sadłocha, a Sekretarzem Sławomir Miechowicz. Po przedstawieniu przez Zdzisława Zwolińskiego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2011 r. reprezentujący Komisję Rewizyjną Mirosław Duda rekomendował udzielenie absolutorium Zarządowi. W dalszej kolejności po przedstawieniu przez Piotra Sadłochę zasad wyboru uzupełniającego skład Rady Programowej Stowarzyszenia zebrani zgłosili kandydaturę Anny Żebrowskiej. Następnie po krótkiej prezentacji przystąpiono do głosowania tajnego w ramach, którego Pani Anna Żebrowska została wybrana w poczet członków Rady Programowej. Na koniec Sprawozdawczo – wyborczego Walnego Zebrania Piotr Sadłocha przedstawił zebranym szczegółowo zakres prowadzonych prac oraz plany do końca 2012 roku.
Wszystkim przybyłym dziękujemy za aktywne uczestnictwo w obradach.

Treść wszystkich podjętych Uchwał dostępna jest w zakładkach: Stowarzyszenie/Walne Zebranie/Podjęte Uchwały. Protokół w zakładce: Stowarzyszenie/Walne Zebranie/Protokoły.

 

 


Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu