Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2012-04-19 13:14:12

Dzień seniora w Baćkowicach


W dniu 4 kwietnia w Domu Weselnym "AN - ULKA" w Baćkowicach odbyło się Wydarzenie Promujące LSR Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej pod nazwą "Dzień Seniora". Wydarzenie zostało zorganizowanę przez Anne Krowińska członka Stowarzyszenia. Wydarzenie zgromadziła 150 osób. Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Baćkowice Marian Partyka, przewodniczący Rady Gminy W. Lipka, radny powiatu opatowskiego Z. Walas, dyrekcja ZSP w Baćkowicach Z. Majecki, i A. Czeka, dyrektor GZEAS R. Szczuchniak, emerytowani pracownicy szkoły oraz babcie i dziadkowie z Gminy Baćkowice.

Wszystkich zebranych gości powitał Prezes Zarządu SRWŚ Zdzisław Zwoliński oraz Anna Krowińska. Po części oficjalnej dzieci ze szkoły podstawowej rozpoczęły występy polonezem. Następnie przedszkolaki zaprezentowały część artystyczną "W krainie baśni". Występy zakończył "krakowiak" w wykonaniu uczniów kl. V i VI.

Wydarzenie uświetniły swymi występami członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Piotrowa i Modliborzyc w tradycyjnych strojach regionu świętokrzyskiego. Emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej K. Stawiarska przybliżyła dzieciom tradycje wielkanocne naszego regionu. Zaproszony Zbój Madej zadbał o wesoły nastrój oraz sprawność ruchową uczestników spotkania poprzez występ artystyczny prezentujący legendy świętokrzyskie. Na spotkanie rodzice przedszkolaków przygotowali wielkanocny wystrój sali, świąteczne wypieki: baby, mazurki. Nie zabrakło również tradycyjnego wielkanocnego "jajka". Do wspólnego biesiadowania zasiedli wszyscy zaproszeni goście. Podczas wydarzenia wśród uczestników rozdystrybuowano Kwartalnik Świętokrzyski zaiwerający m.in. informacje o planowanych naborach wniosków. Spotkanie miało na celu promocje lokalnej strategii rozwoju oraz integrację społeczności lokalnej.

 

 Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu