Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2012-07-13 08:31:40

Festyn ekologiczny - Pomóżmy przyrodzie, żyjmy z ekologią w zgodzie


Na terenie wokół szkoły w Czyżowie 24 czerwca br. odbył się festyn ekologiczny, dofinansowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Festyn mający na celu promowanie potrzeby ochrony przyrody i naturalnego środowiska oraz kulturalne spędzenie wolnego czasu wraz z całą rodziną zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zorganizowany został przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów. Festyn rozpoczął się mszą św. Następnie wspólna zabawa, liczne atrakcje urozmaicały czas lokalnym mieszkańcom, jak również zaproszonym przybyłym gościom. Na scenie zaprezentowały się zespoły ludowe: Pierzchniczanie, Koła Gospodyń Wiejskich z Sędka, Piotrowa i Czyżowa. Występ artystyczny o tematyce ekologicznej zakończony pokazem mody eko przygotowały dzieci z przedszkola i szkoły w Czyżowie.

W trakcie trwania festynu miał miejsce również konkurs wiedzy ekologicznej i konkurs plastyczny oraz rodzinne konkurencje sportowe.

Dla uczestników festynu członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Czyżowa wraz z rodzicami uczniów przygotowali potrawy i przysmaki regionalne. Dodatkowo, uczestnicy częstowani byli swojskim chlebem oraz kiełbaskami i kaszanką z grilla.


Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu