Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2012-07-31 10:20:33

Konkurs na Najpiękniejszy ogród roku 2012

 


W dniach od 1 do 29 czerwca 2012 r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej przyjmowało zgłoszenie do konkursu pn. „Najpiękniejszy ogród roku 2012”.
W konkursie mogli uczestniczyć mieszkańcy sześciu gmin należących do lokalnej grupy działania tj. Baćkowice, Brody, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów oraz Waśniów.
Łącznie zgłoszono dziewięć ogrodów, które zostaną poddane ocenie przez komisję konkursową. Ocena odbędzie się w II etapach. I etap na podstawie nadesłanych zdjęć komisja konkursowa wybierze najpiękniejsze ogrody, które przejdą do kolejnego etapu oceny- ocena na miejscu.
Finaliści zostaną telefonicznie poinformowani o terminie wizytacji ogrodów.


Poniżej umieszczamy zdjęcia nadesłane przez uczestników konkursu.

 

 


Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu