Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2012-08-31 14:50:46

Rozstrzygnięto konkurs

 


Protokół
z przeprowadzonej oceny ogrodów zgłoszonych do konkursu
pn. „Najpiękniejszy ogród roku 2012”.
z dn. 30 sierpnia 2012 r.

1. W dniach 1 - 24 sierpnia 2012 r. Komisja Konkursowa/Jury w składzie:
a) Anna Krowińska,
b) Wiesław Frejlich,
c) Stanisław Masternak
po zapoznaniu się z nadesłanymi zdjęciami do konkursu pn. „Najpiękniejszy ogród roku 2012” podjęli jednogłośnie decyzję, iż wszystkie zgłoszone ogrody przechodzą do II etapu konkursowego.
W dn. 27.08.2012 r. właściciele ogrodów zgodnie z pkt. 8 Regulaminu Konkursu „Najpiękniejszy ogród roku 2012” zostali telefonicznie poinformowani o terminie wizytacji Jury w celu wyłonienia zwycięzców.

2. W dniu 30 sierpnia 2012 r. Jury w pełnym składzie dokonało wizytacji w obecności właścicieli ogrodów. Po zapoznaniu się z rzeczywistym wyglądem poszczególnych ogrodów Jury przyznało poszczególnym ogrodom zgodnie z kryteriami zawartymi w pkt. 8 Regulaminu konkursu następującą ilość punktów:
• ogród p. Zdzisław Błosińskiego otrzymał 18 pkt.,
• ogród p. Edyty Gadowskiej otrzymał 30 pkt.,
• ogród p. Barbary Madetko otrzymał 31 pkt.,
• ogród p. Jolanty Bryły otrzymał 17 pkt.,
• ogród p. Małgorztay Łaty otrzymał 14 pkt.,
• ogród p. Joanny Ożdżyńskiej otrzymał 13 pkt.,
• ogród p. Katarzyny Plucińskiej otrzymał 30 pkt.,
• ogród p. Bozeny Ogonowskiej otrzymał 22 pkt.,
• ogród p. Danuty i Marka Kłonica otrzymał 23 pkt.

3. Zgodnie z pkt 9 Regulaminu konkursu Jury jednogłośnie wybrało sześć najpiękniejszych ogródków:
LAUREACI:
1. Barbara Madetko,
2. Edyta Gadowska,
3. Katarzyna Plucińska,
4. Danuta i Marek Kłonica,
5. Bożena Ogonowska,
6. Zdzisław Błosiński.

Z pośród ww. ogrodów został wyłoniony najpiękniejszy, należący do p. Barbary Madekto.

Wszystkim właścicielom serdecznie gratulujemy pięknych ogrodów i dziękujemy za udział w konkursie. Wręczenie nagród Laureatom odbędzie się podczas trwania Gali Lidera społecznie zaangażowanego biznesu. Laureaci zostaną telefonicznie poinformowani o dokładnym terminie, godzinie oraz miejscu trwania Gali.

Poniżej prezentujemy ogród "ten" najpiękniejszy, należący do p. B. Madetko.

 


Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu