Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2012-10-03 09:25:47

II edycja Przeglądu twórczości Kół Gospodyń Wiejskich - podsumowanie


30 września br. Koła Gospodyń Wiejskich z gmin należących do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zaprezentowały swój dorobek artystyczny w drugiej edycji „Przeglądu twórczości Kół Gospodyń Wiejskich”, który odbył się na terenie Centrum Kulturowo-Archeologicznego w Nowej Słupi.

Swój dorobek przedstawili: Zespół Folklorystyczny „ECHO” z Adamowa, Zespół Folklorystyczny „Brodowianki” z Brodów, Zespół Folklorystyczny z Dziurowa, KGW z Sędka, KGW z Piotrowa, KGW Chełmowianki, KGW z Pokrzywianki, KGW z Mirocic, Zespół Folklorystyczny „Wesołe Kumoszki”, KGW z Szerzaw, KGW z Jeżowa, KGW z Nowego Skoszyna, KGW z Witosławic.

Forma organizacyjna Przeglądu umożliwiała zaprezentowanie się każdego zespołu podczas występu artystycznego, dzięki czemu występy były żywiołowe, a artyści pozbawieni tremy, znakomicie bawili zebranych. Dodatkowo, zespoły brały udział w sześciu konkurencjach, które podlegały ocenie i decydowały o zwycięstwie. Ocenie podlegał konkurs na: najsmaczniejszy sernik świętokrzyski, najpiękniejszą ręcznie wykonaną ozdobę oraz najlepiej wykonany malunek. Ponadto Jury oceniało najlepiej skomponowaną i zaśpiewaną przyśpiewkę ludową oraz najciekawszą figurę oberka świętokrzyskiego. Dużo zabawy i radości przyniosła ostatnia oceniana konkurencja, w której najważniejsza okazała się precyzyjność i szybkość wykonywania zadania sportowo-rekreacyjnego.

Jury konkursowe przyznawało odpowiednio punkty po każdym konkursie, które decydowały o miejscach na podium. Pierwsze miejsce i bon wartości 400zł zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich z Mirocic, drugą nagrodę w wysokości 250zł odebrało Koło Gospodyń Wiejskich „Chełmowianki” z Rudek, a trzecia nagroda o wartości 200zł powędrowała do Zespołu Folklorystycznego „ECHO” z Adamowa.

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba. Pani Wojewoda pochwaliła organizowanie Przeglądu, jako cennej inicjatywy, która w atrakcyjny sposób przybliża i popularyzuje regionalną muzykę i kulturę. Wyraziła również wiarę, że tradycja Przeglądu będzie stale podtrzymywana i zawsze już będzie gościć w kalendarzu imprez kulturalnych.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w Przeglądzie i zapraszamy za rok.


Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu